ΑΡΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.

Η Άρατος Τεχνολογίες Α.Ε. . είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πολίτες, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιασμένα πάνω στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Από το 2003, η εταιρεία παρέχει διαρκώς υψηλή ποιότητα και δέσμευση στα προϊόντα της και στην διαχείριση των χρηστών, διατηρώντας ένα δυναμικό και ενεργό προφίλ στην ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αναπτύσσοντας ευέλικτες στρατηγικές αγοράς και ορίζοντας καινοτόμα μέσα για την βελτιστοποίηση των παραδοτέων μας. Η Άρατος Τεχνολογίες Α.Ε.., με την Aratos Homeland Security, παρέχει προηγμένες λύσεις Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η έρευνα και η ανάπτυξή μας είναι αφοσιωμένη στην δημιουργία δορυφορικής τεχνολογίας, η οποία είναι διαθέσιμη και προσιτή στους τελικούς χρήστες, και το πεδίο ειδίκευσης μας ποικίλλει μεταξύ:

 • • Απόκτηση, διαχείριση, αποθήκευση και κατά παραγγελία επεξεργασία διαστημικών δεδομένων
 • • Σχεδιασμός περιβαλλοντικών και άλλων (π.χ. ασφάλειας) μοντέλων, κατάλληλων να ερμηνεύσουν των διαθέσιμων δεικτών Παρατήρησης της Γης.
 • • Ασύρματες τηλεπικοινωνίες, με έμφαση στο SATCOM και το Internet.
 • • Υπηρεσίες πλοήγησης.

Επιπροσθέτως, η δουλεία μας εξαπλώνεται συμπληρωματικά στα πεδία παρατήρησης και των επιστημών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας, όπως :

 • Μοντελοποίηση GIS
 • RPASs (εναέρια) επιτήρηση
 • Ευφυείς Διαδικτυακές αρχιτεκτονικές ( Το Internet του μέλλοντος, το Internet των Πραγμάτων,Clouds)
 • Φορητή Πληροφορική
 • Επικοινωνία Machine-to-Machine

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα πάνω στα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνικές και επικεντρώνονται ονομαστικά στα παρακάτω:

 • Διαχείριση Καταστροφών
 • Αστική Προστασία
 • Ασφάλεια και Επιτήρηση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και Προστασία

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9001:2008 και το ISO/IEC 27001:2005.