Οι βασικές αρχές του World Fire Alarm: Ανίχνευση-Ειδοποίηση- Παρακολούθηση Πυρκαγιάς

Το World Fire Alarm είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας από πυρκαγιές σχεδιασμένο να προστατεύει τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις ανθρώπινες ζωές. Παρέχει πληροφόρηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο με συνεχή παρακολούθηση ολόκληρου του κόσμου μέσω γεωστατικών δορυφόρων της NASA Aqua/Terra MODIS και AVHRR NOAA. Οι ληφθείσες πληροφορίες επεξεργάζονται και σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς τα σημεία εμφανίζονται στον χάρτη. Τα ληφθέντα και επεξεργασμένα δεδομένα ανανεώνονται το μέγιστο κάθε 15 λεπτά, εξασφαλίζοντας έτσι γρήγορες και επικαιροποιημένες ενημερώσεις. Η περιοχή που μπορεί να καλύψει το World Fire Alarm κυμαίνεται σε ακτίνα από 15 έως 40 χιλιόμετρα, γύρω από τις εγκαταστάσεις του πελάτη (σημείο ενδιαφέροντος) παρέχοντας πολύ υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση. Αν ανιχνευτεί από τις δορυφορικές εγκαταστάσεις πιθανό περιστατικό πυρκαγιάς κοντά στις εγκαταστάσεις του πελάτη, στέλνονται ειδοποιήσεις συναγερμού στον πελάτη με μορφή SMS και e-mail.

To World Fire Alarm περιέχει τρεις (3) διαφορετικές κατηγορίες προστασίας από πυρκαγιά:

BASIC - PLUS - PREMIUM

Οι συνδρομητές της υπηρεσίας BASIC, λαμβάνουν ειδοποιήσεις συναγερμού κάθε μία ώρα σε μορφή μηνυμάτων SMS τα οποία παρέχουν πληροφόρηση για την ακριβή τοποθεσία της πυρκαγιάς πάνω στον χάρτη (τις συντεταγμένες) και επιπλέον την κοντινότερη πόλη με βάση το συγκεκριμένο σημείο ενδιαφέροντος. Η περιοχή σάρωσης είναι 15 χλμ.

Υπηρεσία PLUS : Οι συνδρομητές της υπηρεσίας PLUS, λαμβάνουν ειδοποιήσεις συναγερμού κάθε 30 λεπτά σε μορφή μηνυμάτων SMS, συμπεριλαμβάνοντας έναν σύνδεσμο URL για μία ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα. Αυτή η ιστοσελίδα απεικονίζει την περιοχή ενδιαφέροντος του πελάτη, όπου τα σημεία της πυρκαγιάς υποδεικνύονται αντίστοιχα στον χάρτη. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει επίσης ειδοποιήσεις σε μορφή E-MAIL με επισυναπτόμενη την ως άνω απεικόνιση της περιοχής ενδιαφέροντος. Η περιοχή σάρωσης είναι 15 χλμ.

Υπηρεσία PREMIUM :Οι συνδρομητές της υπηρεσίας PREMIUM, λαμβάνουν ειδοποιήσεις συναγερμού κάθε 15 λεπτά σε μορφή μηνυμάτων SMS, συμπεριλαμβάνοντας έναν σύνδεσμο URL για μία ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα η οποία είναι ορατή από κάθε συσκευή (ανεξάρτητα από το μέγεθος της οθόνης και την ανάλυση). Αυτή η ιστοσελίδα δίνει εικόνα για την περιοχή ενδιαφέροντος του πελάτη, όπου τα σημεία της πυρκαγιάς υποδεικνύονται αντίστοιχα στον χάρτη. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει επίσης ειδοποιήσεις σε μορφή μηνυμάτων E-MAIL με επισυναπτόμενη την ως άνω απεικόνιση της περιοχής ενδιαφέροντος. Η περιοχή σάρωσης είναι 40 χλμ.

Λήψη/Παρακολούθηση/Κοινοποίηση Υλικού Παρουσίασης

World Fire Alarm presentation