Ταχύτητες και διευθύνσεις ανέμων σε Ευρωπαϊκές πόλεις